Bez cyklistickej prilby jazdí väčšina cyklistov.

Polovica cyklistov považuje nosenie cyklistickej prilby za dôležité, ale len jedna pätina nosí prilbu pravidelne.

Máte pocit, že cyklistickú prilbu už má skoro každý a predaj cykloprilieb bude klesať? Obchodníkov určite poteším nasledovnými výsledkami Nemeckého inštitútu pre prieskum verejnej mienky z minulého roka, ktorý zisťoval koľko cyklistov používa cyklistickú prilbu. Ja mám v Nemecku vždy pocit, že cykloprilbu tam používa takmer každý, preto ma výsledky prieskumu prekvapili. Napriek tomu, že počet cyklistov, ktorí prilbu na bicykli používajú, z roka na rok rastie, v roku 2013 nosilo cykloprilbu (takmer) vždy len 26% pravidelných cyklistov nad 16 rokov.

Podľa prieskumu jazdí aspoň občas na bicykli až 80% Nemcov, z toho polovica aspoň jedenkrát týždenne. Až 53% cyklistov považuje nosenie cykloprilby za dôležité a len 33% si myslí, že nosenie prilby je zbytočné (viď obr.1).

nosenie-prilby-1

Avšak len malá časť cyklistov premieňa svoj názor aj v činy. Iba 19 percent cyklistov nosí cyklistickú prilbu vždy alebo takmer vždy, ďalších 10 percent aspoň občas a 6 percent len vzácne. Prevažná časť cyklistov – 64 percent nenosí prilbu nikdy. Z cyklistov, ktorí jazdia na bicykli denne, nosí prilbu len 26 percent (takmer) vždy, u cyklistov jazdiacich jeden-dvakrát do týždňa je to 25 percent. Sporadickí cyklisti si nasadia cyklistickú prilbu len v 11-tich percentách (obr.2).

nosenie-prilby-2

Zaujímavé sú rozdiely podľa jednotlivých skupín obyvateľov. Napr. V západnej časti Nemecka je podiel tých čo pravidelne nosia prilbu 28 percent kým vo východnom Nemecku je to len 18 percent pravidelných cyklistov – jazdiacich aspoň raz do týždňa na bicykli. To je asi porovnateľné so Slovenskom. Veľké rozdiely sú aj vo vekových skupinách cyklistov. Najviac cyklistov nosiacich pravidelne prilby je medzi rodičmi, ktorí bicyklujú s deťmi do 10 rokov – až 42 percent (obr.3).

nosenie-cyklistickej prilby

Povzbudivý je pozitívny vývoj. Kým v roku 2004 nosilo cyklistickú prilbu vždy alebo takmer vždy 7 percent cyklistov, dnes je to 19 percent. Aj podiel sporadických používateľov cyklistických prilieb vrástol z 9 na 16 percent. Oproti tomu okruh cyklistov, ktorí nenosia prilbu nikdy sa zredukoval z 83 na 64 percent (obr.4).

nosenie-prilby-graf

Pre cyklopredajne z toho vyplývajú dve pozitívne správy : používanie cyklistickej prilby má stúpajúcu tendenciu a potenciálnych zákazníkov je stále veľké množstvo. Na Slovensku takýto prieskum asi nikto nerobil, ale myslím si, že u nás je percento cyklistov, ktorí prilbu nosia pravidelne ešte menšie.

U detí vo veku 6-10 rokov nosí cyklistickú prilbu podľa prieskumu až 75% malých cyklistov. Na Slovensku je nosenie prilby u detí do 15 rokov povinné, takže je toto číslo možno ešte vyššie. To je pre obchodníkov tiež dobrá správa, lebo je predpoklad, že táto generácia bude používať cyklistickú prilbu aj v neskoršom veku.

Čerpané z :  http://www.ifd-allensbach.de/