LEZYNE – riešenie reklamácií.

Riešenie reklamácií výrobkov LEZYNE

SLOGER-EU s.r.o . je osoba oprávnená výrobcom – firmou LEZYNE USA INC. na vykonávanie záručných opráv („určená osoba“) a riešenie reklamácií.

V prípade reklamácie niektorého z produktov Lezyne, zakúpených od predajcu v Slovenskej Republike môže zákazník poškodený výrobok reklamovať u obchodníka, ktorý mu výrobok predal, alebo ho priamo zaslať na adresu firmy SLOGER-EU s.r.o. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o kúpe výrobku.

Na výrobky Lezyne sa vzťahuje zákonná 2-ročná záručná doba odo dňa zakúpenia. Na batérie Lezyne sa vzťahuje šesťmesačná záruka odo dňa ich zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby.  Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, pri poškodení počas nehody/pádu, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením.